KOMPETANSE.
GJENNOMFØRINGSEVNE.
FAGLIG STOLTHET.

Vi i Nord-Norsk Elektro tilbyr mange
ulike tjenester over hele landet.

KOMPETANSE.
GJENNOMFØRINGSEVNE.
FAGLIG STOLTHET.

Vi i Nord-Norsk Elektro tilbyr mange
ulike tjenester over hele landet.

NORD-NORSK ELEKTRO

TOTALLEVERANDØR AV ELEKTRISKE TJENESTER

Vi søker nye medarbeidere:
Elektrikere, energimontører og ingeniører/teknikkere.
Send oss gjerne en mail. 

Nord-Norsk Elektro er en elektro- og kraftentreprenør etablert i 2012. Vi skal være en annerledes entreprenørbedrift, hvor vi har og tiltrekker oss de mest kompetente medarbeiderne. Vi har frihet til å søke nye spennende prosjekter innen våre kjerneområder, hvor gjennomføringsevne og samarbeid mellom våre ansatte og kunder, skal sørge for at felles mål og lønnsomhet i prosjektene nås. Hardt arbeid og kvalitetsbevissthet skal gjøre oss markedsledende på kundetilfredshet. Vi leier også ut kompetanse til andre entreprenører og kraftselskaper når behovet for økte ressurser og kompetanse er stor hos kunder.

NORD-NORSK ELEKTRO

TOTALLEVERANDØR AV ELEKTRISKE TJENESTER

Nord-Norsk Elektro er en elektro- og kraft-entreprenør etablert i 2012. Vi skal være en annerledes entreprenørbedrift, hvor vi har og tiltrekker oss de mest kompetente medarbeiderne. Vi har frihet til å søke nye spennende prosjekter innen våre kjerneområder, hvor gjennomføringsevne og samarbeid mellom våre ansatte og kunder, skal sørge for at felles mål og lønnsomhet i prosjektene nås. Hardt arbeid og kvalitetsbevissthet skal gjøre oss markedsledende på kundetilfredshet. Vi leier også ut kompetanse til andre entreprenører og kraftselskaper når behovet for økte ressurser og kompetanse er stor hos kunder.

NETTSTASJONER

Vi bygger mastefotstasjoner og frittstående nettstasjoner.

230 volt IT og 400 volt TN Nett. Våre montører er spesialiserte på de fleste endeavsluttninger og lavspente kabler. Jording av installasjonen er noe vi har god kunnskap om.

TELESTOLPER

Vi reiser lavspente og høyspent stolper med maskin eller manuelt.

Vi reiser lavspente og høyspent stolper med maskin eller manuelt. Vi har lang erfaring med bytting av gamle stolper og reising av nye linjer.

JORDING

Jordplatemåling og utbedring av eksisterende jordingsanlegg.

Vi har kurset montøren, slik at kunden kan være 100% sikre på at jordingsanlegget blir utført riktig. Vi har erfaring med over- og underliggende jording på høyspent-linjer, strekking og utbedringer av eksisterende og oppsetting av gnistgap og ventilavledere.

KABEL

Endeavslutning og skjøting av høyspente kabler opp til 22kV.

Kappetesting av kabler før og etter utlegging i grøft. Megging og verifikasjon av installasjonen før idriftsettelse. Bygging av kabelmaster med mer.

KONTROLL AV LINJER

Bistår med tilstandskontroll av linjer, råtekontroll og toppbefaring.

Vi kan bistå med tilstandskontroll av linjer, råtekontroll og toppbefaring.

LAVSPENTE KABLER

Endeavslutning og skjøting. Inntak til hus og næringsbygg med mer.

Endeavslutning og skjøting. Inntak til hus og næringsbygg med mer.
Megging og verifikasjon før idriftsettelse. Sluttkontroll og dokumentasjon.

OPGW/FIBER

Vi kan bistå ved strekking og terminering av fiber og OPGW.

Vi kan bistå ved strekking og terminering av fiber og OPGW. Oppsetting av kveilerammer og jording av installasjonen.

RIVNING

Rivning av infrastruktur, som lavspente, høyspente og telelinjer.

Vi påtar oss rivningsoppdrag av utdatert infrastruktur, som lavspente, høyspente og telelinjer. Vi sikrer at utdatert utstyr fraktes ut og gjenvinnes etter gjeldene forskrifter og normer.

VEILYS

Lysanlegg for vei, park og idrettsanlegg med mer.

Lysanlegg for vei, park og idrettsanlegg med mer. 

SKOGRYDDING

Fjerning av kritiske trær fra 
HPS- og LSP-linjer.

Vi kan delta i arbeidet med rydding av linjer. Fjerning av kritiske trær fra HPS- og LSP-linjer. Delta som leder for sikkerhet, ved skoging av linjer med mer.

STASJONARBEID

Vi påtar oss arbeid på større stasjonsanlegg 60-420 kV.

Vi påtar oss arbeid på større stasjonsanlegg 60-420 kV. Her kan vi utføre arbeidet med jordingsanlegg. Oppsetting av stålstativer, brytere, støtteisolatorer og skap med mer.

KONTAKT OSS

SEND INN VIA SKJEMA

post@nordnorskelektro.no
+47 901 42 497

998 578 671 MVA
Trollvikveien 235,
9300 Finnsnes

NAVN:

E-POST:

MELDING: